Beozaštita
Dimitrija Tucovića 115 | 11000 Beograd | 011 275 07 74, 011 275 0 127, 063 807 46 77, 064 641 59 39 | beozastita@eunet.rs


bezbednost i zdravlje na radu


Bezbednost i zdravlje na raduBezbednost i zdravlje na radu 2

Na osnovu poslednjih statističkih proračuna o bezbednosti i zdravlju na radu, godišnje 270 miliona ljudi u svetu doživi nesreću na svom radnom mestu a neke od njih za posledice imaju fatalan ishod propraćen gubitkom ljudskih života. Uzroci ovih neprijatnih situacija su u većini slučajeva izazvani nesavesnim nepridržavanjem propisa o bezbednosti i zdravlju na radu od strane poslodavaca i zaposlenih.

BEOZAŠTITA u ovoj oblasti poseduje višegodišnje iskustvo i vioskoobrazovan kadar koji u skladu sa najsavremenijim zakonima sprovodi sve potrebne mere kako bi se obezbedili najsigurniji uslovi za poslovanje naših klijenata.

Usluge iz ove oblasti podrazumevaju poslove koje obavlja lice odgovorno za bezbednost i zdravlje na radu kod komitenata, a koji su propisani Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS 101/05) i pripadajućim pravilnicima:

Pravilnici

Zaključenjem ugovora sa nama:

 • Obezbeđujete profesionalan pristup poslovanju.
 • Minimalizujete mogućnost povrede vaših zaposlenih.
 • Ostvarujete saradnju sa inspektorima pri kontroli.
 • Kvalitetnu i profesionalnu kontrolu sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu.

Koliko smo sigurni u kvalitet naših usluga govori činjenica da preuzimamo potpunu odgovornost pri sprovođenju istih ukoliko se postupa po našim instrukcijama.


fiziČko-tehniČko obezbeĐenje


Kamera za nadzor

Iskustvom i dugom tradicijom obavljanja poslova iz domena fizičko-tehničkog obezbeđenja naši zaposleni se ističu spremnošću da reaguju u opasnim i stresnim situacijama uz primenu najsavremenije tehnologije iz ove oblasti.

Kontinualnim usavršavanjem, pored svoje osnovne funkcije, zaposleni obavljaju i preventivnu zaštitu od požara obučeni su i da pruže prvu pomoć u slučaju nezgoda. Usluge fizičko tehničkog obezbeđenja (FTO) se vrše 24 šasa dnevno.

Zaposleni su mladi, stručno osposobljeni, provereni, prigodno uniformisani. Svaki radnik ispunjava strogo propisane zakonske uslove za poslove i usluge koje Beozaštita svojim klijentima pruža a to su:

 • Transport robe, novca, hartija od vrednosti i drugih dragocenosti kroz zemlju, formiranjem nekoliko prstenova zaštite (operativci u civilu i u uniformama, sa ili bez oružja, mobilne ekipe...)
 • Obezbeđenje objekata
 • Pratnjaa specijalnih transporta
 • Stručna obuka radnika fizičko-tehničkog obezbeđenja.
Fizicko tehnicko obezbedjenjeFizicko tehnicko obezbedjenje 2Fizicko tehnicko obezbedjenje 3Fizicko tehnicko obezbedjenje 4

Novi segment u pružanju usluga iz oblasti FTO je i usluga poljočuvara. Poljočuvarsku službu smo formirali na teritorijama Banatskih opština Kikinda, Ada, Čoka, Vršac, Kovačica na preko 250.000,00 hektara zaštićenih površina.

Ova služba je opremljena tehničkim pomagalima, dvogledima, foto aparatima, GPRS uređajima, terenskim vozilima, motorciklima, radio vezom i mobilnim telefonima.

Pored zaštite zasejanih površina, voćnjaka, šuma, ova služba pruža pomoć i u rešavanju problema nastalih usled prirodnih nepogoda (poplave, požari i sl.)


protiv poŽarna zaŠtita


Protivpozarna zastitaProtivpozarna zastita

Zaštita od požara je jedna od najvažnijih i najdelikatnih delatnosti koje su dugi niz godina zanemarivane i zapostavljane. Donošenjem Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS 111/09), njegovom primenom i inspekcijskim nadzorom počelo je uvođenje reda i u ovu oblast.

Naša kompanija pruža usluge protivpožarne zaštite svim subjektima zaštite od požara (državnim organima, lokalnim samoupravama, privrednim društvima, pravnim i fizičkim licima) koji su po zakonu odgovorni za svaku aktivnost kojom utiču na stanje zaštite od požara:

Protivpozarna zastita 1

Obezbeđujemo i integrišemo rešenja koja će sačuvati ljude, objekte i mesta uz pomoć najsavremenijih metoda i sistema za zaštitu od požara.

 • Instaliramo i održavamo sisteme za dojavu požara kao i ostale tehničke zaštite i alarme.
 • Održavamo, punimo i servisiramo vatrogasne aparate, sredstva i opremu.
 • Vršimo ugradnju hidrantske mreže instalacija civilne zaštite.
 • Profesionalnim kursevima, seminarima i obukom vršimo stručnu obuku i usavršavanje vatrogasnih kadrova.

Jednom rečju naša misija je da osiguramo Vašu potpunu bezbednost.


higijensko tehniČki poslovi


Higijensko tehnicki poslovi Higijensko tehnicki poslovi

Obezbeđujemo higijensko-tehničke usluge koje obavlja vredno i pedantno osoblje zaduženo za ovaj segment poslovanja naše kompanije. Koristimo savremenu opremu za održavanje poslovnih prostora i proverenu i kvalitetnu hemiju. Kako bismo osigurali zdravo poslovno okruženje za svoje klijente sva sredstva za čišćenje su medicinski odobrena i ne oštećuju površine na kojima se koriste.

Higijensko-Tehnički sektor Beozaštite obuhvata usluge:

 • Hemijskog čišćenja podova podova (tepisona, itisona, tepiha, laminatnih podova, parketa i staza)
 • Čišćenje tvrdih slojeva (mermera, terasa, keramičkih pločica)
 • Pranje staklenih površina i prozora do 2.6m visine
 • Brisanje kancelarijskog nameštaja
 • Pranje sanitarnih čvorova
 • Pranja hodnika, holova, liftova i stepeništa
 • Pranja ulaznih i kancelarijskih vrata
 • Pranja grejnih tela (radijatora, klima, grejalica...)
 • Pranja prirodnog i veštačkog cveća i žardinjera
 • Usisavanje podnih površina


DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA


Dezinfekcija i deratizacija

Nudimo Vam usluge dezinsekcije i deratizacije otvorenih i zatvorenih prostora sa ciljem suzbijanja štetnih uticaja koji nastaju usled pojave većeg broja određenih vrsta insekata i mišolikih glodara koje su poznate kao prenosioci zaraznih bolesti.

Naše ekipe koje obavljaju deratizaciju i dezinsekciju ponudiće Vam stručne savete kako da do kraja sprovedete sanitarnu zaštitu u skladu sa HACCP standardima.

Koristimo preparate koji su bezopasni po ljudski život i koji ne utiči štetno na životnu okolinu i zdravlje Vaših ljubimaca.

Dezinfekcija i deratizacija 2Dezinfekcija i deratizacija 3


DEZINFEKCIJA


Dezinfekcija

Obezbeđujemo preventivnu dezinfekciju koristeći medicinski i ekološki odobrena sredstva i tehnologije.

Naši tehničari će se pobrinuti da Vaš stambeni i poslovni prostor bude osiguran od štetnih uticaja bakterija, virusa, klica i neprijatnih mirisa nastalih usled uticaja mikroorganizama na površine i vazdušni prostor.

Nudimo kvalitetne usluge, tehnike i metode prilagođene različitim oblastima rada (školama, predškolskim ustanovama, bolnicama, restoranima, kancelarijama...).

Svojim radom obezbeđujemo Vam kvalitetnije životno i poslovno okruženje.


ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE


zastita zivotne sredinezastita zivotne sredine

U oblasti zaštite životne sredine u Srbiji je od 2009. godine usvojeno više od 100 novih propisa čime je ova oblast zakonodavno skoro u potpunosti usaglašena sa standardima Evropske unije.

Beozaštita omogućava svojim klijentima da budu u toku sa stalnim novinama u ovoj oblasti i prilagode svoje poslovanje izbegavajući rizike visokih kazni i obustave rada.

Usluge iz oblasti zaštite životne sredine se tiču poslova koje obavljaju inženjeri za zaštitu životne sredine i koji su propisani čitavim setom Zakona i podzakonskih akata:

 • Staranje o primeni i sprovođenju svih propisa iz oblasti zaštite životne sredine
 • Redovan obilazak poslovnih objekata komitenata kao i privremenih ili pokretnih gradilišta
 • Prisustvo inspekcijskom nadzoru za potrebe komitenta
 • Izrada i prikupljanje potrebne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine.
 • Predlaganje upotrebe proizvoda, procesa, tehnologija i prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu.
 • Rad na poslovima preduzimanja mera prevencije ili otklanjanja posledica ugrožavanja i štete po životnu sredinu.
 • Kontrolisanje aktivnosti i rada postrojenja u vlasništvu komitenata koja mogu predstavljati rizik ili prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi.
 • Izrada plana upravljanja otpadom za potrebe komitenata.
 • Vođenje evidencije vezane za kretanje neopasnog i opasnog otpada
 • Identifikacija posebnih tokova otpada
 • Edukacija iz oblasti zaštitae životne sredine

Scroll To Top