Beozaštita
Dimitrija Tucovića 115 | 11000 Beograd | 011 275 07 74, 011 275 0 127, 063 807 46 77, 064 641 59 39 | beozastita@eunet.rs

sertifikat o akreditaciji


Sertifikat o akreditacij


obim akreditacije


Obim Akreditacije


rešenje Mupa za mobilne uredjaje


Rešenje MUP-a - Mobilni uredaji za gašenja požara


rešenje Mupa za hidransku mrežu


rešenje MUP-a - Instalacija hidrantske mreže


Uslovi poslovanja


Uslovi Poslovanja


Poverljivost


Poverljivost


Prigovori i Žalbe


Prigovori-Žalbe


Zahtev za kontrolisanje


Zahtev za Kontrolisanje

Scroll To Top